38.001


És el nombre de dones empadronades en la ciutat.