L'Observatori Valencià | Castellano  
Inicio Contacta Mapa Web buscador
 
Grups de Treball


Des de L'Observatori s'intenta donar resposta a la necessitat de disposar d'un sistema d'informació que ens permeta vigilar i fer seguiment dels canvis socioeconòmics en el nostre entorn més immediat. Aquesta tasca, materialitzada a través del plantejament d'estudis, la identificació de fonts i d'informació, així com de la recopilació de dades i indicadors d'elaboració propis, exigeix d'una anàlisi més profunda que implica la participació d'altres agents.

En aquest sentit, L'Observatori ha constituït els Grups de Treball, espais per a la reflexió i difussió del coneixement de la realitat econòmica i social del nostre entorn. Aquests grups, integrats per experts externs i del món universitàri, són dissenyats 'ad hoc' en funció del tema de debat i tenen un caràcter autònom; els seus components són lliures de tractar els temes objecte de treball, així com de determinar la periodicitat de les reunions.

Les aportacions, reflexions i propostes elaborades en cada grup podran ser consultades en aquest lloc Web.

GT 1. Mercat de treball
GT 2. Turisme
GT 3. Comerç i empresa
GT 4. Societat de la Informació