L'Observatori Valencià | Castellano  
Inicio Contacta Mapa Web buscador
 
Notícies | Últimes Notícies | Gandia i la Safor

Notícies anteriors
 
Gandia i la Safor

»  Les millors dades d’ocupació hotelera dels darrers anys
»  Quint any consecutiu de descens en el nombre de matrimonis
»  Població per districtes
»  Segona consulta realitzada per l’Observatori en el SEGM
»  Estructura i distribució de la despesa en les llars de la població estrangera de Gandia.
»  Immigració i treball
»  La riquesa i diversitat cultural és un dels aspectes més positius de la immigració segons l’opinió de les persones autòctones de Gandia
»  Panoràmica de la població jove de Gandia
»  La realitat migratòria a Gandia; el procés migratori.
»  L’Observatori presenta els resultats de la 1ª consulta als/a les participants del Sistema d’Escolta per a la Gestió Municipal (SEGM).
»  L’Informe de Conjuntura Econòmica de Gandia mostra una imatge d’estabilitat en el mercat laboral
»  L’evolució de la construcció a la ciutat de Gandia
»  El preu del metre quadrat de l’habitatge no protegit a Gandia abaixa un 12,4%
»  La desocupació descendix a Gandia un 3,47% en el mes de juny
»  AVA-ASAJA, la Unió de Llauradors i diverses cooperatives col•laboren amb l’observatori en la Diagnosi del sector Agrari de la comarca de la Safor.
»  Benipeixcar i Corea i Plaça El•líptica constitueixen els districtes més joves de Gandia.
»  L'aparcament és l'aspecte pitjor valorat pels ciutadans de Gandia.
»  Els habitants de Gandia valoren positivament el nivell de qualitat de vida a la ciutat
»  A juny baixa el nombre de viatgers i de pernoctacions en establiments hotelers respecte al mateix mes del 2007
»  Juny experimenta una recessió de les contractacions registrades
»  Disminueix el nombre de turismes matriculats a Gandia.
»  Estudi de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral en la Safor
»  L’Observatori presenta dos nous treballs entorn del tema de les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació.
»  Luis Rojas Marcos participa en la Jornada sobre TICs que tindrà lloc el dia 29 de febrer a Gandia