L'Observatori Valencià | Castellano  
Inicio Contacta Mapa Web buscador
 
Publicacions

L’Observatori fa ús d'informacions i dades provinents de diferents fonts secundàries, al mateix temps que treballa amb dades pròpies que requereixen el disseny d'eines específiques i la realització de treball de camp per a la seua obtenció.

Els resultats i conclusions, fruit del treball de camp, es publiquen en la nostra Col•lecció d'Estudis, que versa sobre temes d'actualitat entre altres qüestions d'interès per al municipi.

Si està interessat a rebre alguna d'aquestes publicacions, pot contactar amb nosaltres o dirigir-se a l’Edifici CSI-COM on s’ubica el nostre servei.


18|04|2011

Panoràmica de la immigració en la zona urban

07|01|2011

Les relacions entre població immigrant i autòctona

18|04|2011

Integració de la població immigrant en el mercat de treball local

07|01|2011

ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN LES LLARS DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE GANDIA

04|10|2010

Panoràmica de la població jove de Gandia

17|08|2010

La realitat migratòria en Gandia; el procés migratori.

20|05|2009

Diagnosi del Sector Agrícola a la Safor

09|03|2009

Anàlisi de la demanda turística de 2008

13|02|2009

Avaluació de l'impacte econòmic i social de la Fira 2008

07|11|2008

Habitabilitat i qualitat de l'entorn urbà.

15|05|2008

Anàlisi de la Demanda Turística

25|04|2008

Diagnóstic de la Responsabilitat Social Empresarial

01|04|2008

L'estructura del mercat de treball de Gandia

03|03|2008

Presència de les NTIC en les empreses.

03|03|2008

Penetració i Ús de les TIC a la població

05|02|2008

La Conciliació de la Vida Laboral i Familiar en la Comarca de la Safor